DOFINANSOWANIE Z UNII EUROPEJSKIEJ

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Operacja pn.: Stworzenie innowacyjnego, mobilnego warsztatu napraw samochodów ciężarowych ULMA TRUCKS              
mająca na celu:
Stworzenie nowego,innowacyjnego przedsiębiorstwa na terenie LGD „Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej” 

współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Operacja przyczynia się do stworzenia nowej usługi na terenie LGD „Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej” w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców. 

Wartość operacji 100 000,00 zł, w tym ze środków  EFRROW. 

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”.

Call Now Button